Gallery

GeeVee

Rangoli: Maa Kolam with deepams to decorate it
Rangoli: Maa Kolam with deepams to decorate it

A maa kolam made by the entrance - A few diyas fill the dark room with beautiful light. Asatho maa sadgamaya Tamaso maa jyothir gamayaRangoli decorated with diyas: Maa Kolam with deepams to decrate it by GeeVee