7-7 straight dots kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Rangoli Dotted Kolam (connected dots): 7-7 straight dots kolam by Kavitha Lakshmi

Rangoli: 7-7 straight dots kolam