7,5,3,1 straight dots simple & cute kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Rangoli Dotted Kolam (connected dots): 7,5,3,1 straight dots simple & cute kolam by Kavitha Lakshmi

Rangoli: 7,5,3,1 straight dots simple & cute kolam