Design rangoli

Kavitha Lakshmi's picture

Rangoli Dotted Kolam (connected dots): Design rangoli by Kavitha Lakshmi

Rangoli: Design rangoli